Dokumenta izdošanas datums 06.12.2022.
Dorofejs Matvejevs, dzimšanas datums 21.04.1922.
Kataloga tips
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvie akti
Dokumenta glabāšanas laiks
10 gadi

Ludzas novada pašvaldība dara zināmu, ka šis dokuments izdots saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu. Ar minēto dokumentu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, 213.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Tālrunis informācijai +371 65707408.