Datums 24. septembris, 2023
Laiks13.00–14.00
Vieta Felicianovas Sporta komplekss
Afiša

Aicinām uz bezmaksas nūjošanas nodarbībām un apmācībām Ciblā - 24.09.2023. no plkst. 13:00 līdz 14:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā).

Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. Vairāk informācijas un pieteikšanās, zvanot pa tālruni +37127822104 (Ineta).

Nodarbību vietas un laiki septembra mēnesī atrodami šeit!


Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.