Datums 4. aprīlis, 2023
Laiks15.30–16.30
Vieta Ludzas peldbaseins

Aprīlī notiks ūdens aerobikas nodarbības Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem visās vecuma grupās:

  • 04.04.2023. plkst. 15:30 – 16:30
  • 14.04.2023. plkst. 15:30 – 16:30
  • 20.04.2023. plkst. 15:30 – 16:30
  • 27.04.2023. plkst. 15:30 – 16:30

Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. Nodarbības notiks Ludzas peldbaseinā (P. Miglinīka iela 27B, Ludza, Ludzas novads). Tā kā vietu skaits ir ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Pieteikties iespējams, zvanot pa mob. tālruni 27822104 (Ineta).

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.