Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ēkas/būves fasādes krāsu risinājumu Ludzas novada pašvaldības būvvaldei iesniedz divos eksemplāros.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Parakstīts iesniegums jāiesniedz klātienē Ludzas novada pašvaldības būvvaldē vai elektroniski aizpildīts un parakstīts iesniegums ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz Ludzas novada pašvaldības būvvaldes elektronisko pastu.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Ludzas novada pašvaldības būvvalde izvērtē saņemtos dokumentus un sniedz atbildi 10 darbdienu laikā.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Ludzas novada pašvaldības būvvalde sniedz atbildi 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Veidlapas un citi dokumenti

  1. Krāsu pase

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu