Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ēkas/būves fasādes krāsu risinājumu Ludzas novada pašvaldības būvvaldei iesniedz divos eksemplāros.

Plašāku informāciju par pakalpojumu iespējams skatīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv - Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana, krāsu pase.