Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegums paredz personai iespēju pārreģistrēt būvatļauju vai pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu.

Plašāku informāciju par pakalpojumu iespējams skatīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv - Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai  vai derīguma termiņa pagarināšanai.