Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegums paredz iespēju personai saņemt atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Plašāku informāciju par pakalpojumu iespējams skatīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv - Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.