Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.

Procesa apraksts

 1. Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību pieprasīšana
  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt izziņu par nodokļa parāda neesamību papīra vai elektroniski parakstīta dokumenta formā, iesniegšanai iestādēs, kurām nav nodrošināta iespēja saņemt informāciju par nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā.
  Persona sagatavoto iesniegumu var iesniegt:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Maksājuma veikšana
  Par izziņas par NĪN nomaksu izsniegšanu maksājama pašvaldības nodeva EUR 1,42 apmērā, saskaņā ar Ludzas novada domes 28.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” 2.nodaļu.
  Nodeva maksājama pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Ludzas novada pašvaldības kasē vai ieskaitāma Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā ((AS Citadele banka, konts LV09PARX0002240270024, kods PARXLV22).

 3. Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana
  Pieprasītā izziņa tiek sagatavota 5 (piecu) darba dienu laikā. Izziņa tiek izsniegta vai nosūtīta, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.