Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina atvieglojumu saņemšanas pamatojumu.
  Dokumentus var iesniegt:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
  5) elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par to paziņo, nosūtot maksāšanas paziņojumu, kurā redzama piemērotā atlaide; par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu tiek nosūtīts pamatots lēmums.