Ludzas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ludzas novada pašvaldības tīmekļvietni – www.ludzasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ludzas novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tiešraidēm un daļai video ierakstu netiek nodrošinās audio, video satura alternatīvas. 
  • Dažas saites, kas automātiski tiek atvērtas jaunā logā, atvērsies bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Dažiem attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2023.gada marta tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 03.04.2023. Izvērtēšanu veica Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Barkāne un Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju administrators Agris Pentjušs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ludzas novada pašvaldības tīmekļvietnē publicēto video materiālu subtitru satura pieejamībai latviešu valodā iesakām izmantot tādus rīku kā Tildes Balss vai Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas www.hugo.lv tīmekļvietnē pieejamo Runas atpazīšanas funkcionalitāti.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par sūdzībām, kas saistītas ar tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē, lūdzam sazināties uz norādīto e-pasta adresi:

E-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.04.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors.