Statuss:
Noslēdzies
gaziantep-030.jpg
muzizglitibas_programmas_logo-300x89.jpg
project_logo-145x150.png

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerību apakšprogrammas projektu “Kā muzeji, bibliotēkas, galerijas un arhīvi veicina

mūžizglītību” īsteno Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar 7 dažādām iestādēm no 6 Eiropas valstīm. Projekta partneri mainās pieredzē kā viņu pārstāvētas iestādes un organizācijas sekmē mūžizglītību savā valstī. 2 gadu laikā notiks vairākas tikšanās partneru valstīs. 

Projekta nosaukums Kā muzeji, bibliotēkas, galerijas un arhīvi veicina mūžizglītību

Projekta nosaukums angļu valodā How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning

Identifikācijas numurs 2011-1-LV1-LEO04-02149 1

Akronīms OPENKNOWLEDGE

Programma Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerību apakšprogramma

Īstenošanas vieta Vairākas Eiropas dalībvalstis un Turcija

Īstenošanas laiks 2011. gada augusts – 2013. gada augusts

Mērķis Noskaidrot, kādu lomu spēlē muzeji, bibliotēkas, galerijas un arhīvi mūžizglītībā un noteikt to ieguldījumu digitālo tehnoloģiju attīstībā.

Galvenās aktivitātes

 • Projekta tikšanās partneru valstīs
 • Valstu ziņojumu publicēšana par noteiktām tēmām
 • Labāko prakšu bāzes izveide un tās publicēšana internetā
 • Vadlīniju izveide par to, kā bibliotēkas, muzeji, galerijas un arhīvi var veicināt mūžizglītību
 • Projekta profila izveide un uzturēšana Facebook tīklā
 • Apmācības/darbnīcas
 • Starptautiskā konference
 • E-ziņojumi par partneru aktivitātēm

Partneri

 • Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka – vadošais partneris
 • Trakya Űniversitesi Sultan II. Bayezid Kűlliyesi Sağlik Műzesi (Turcija, Edirne)
 • Gaziantep İl Milli Eğitim Műdűrlűğű (Turcija, Gaziantepa)
 • Muzeum Regionalne w Debicy (Polija, Debica)
 • Istituzione Gian Franco Minguzzi della Provincia di Bologna (Boloņa, Itālija)
 • Association pour le Développement et la Pédagogie de l’Individualisation (Parīze, Francija)
 • Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Šauli, Lietuva)
 • Universidade dos Açores (Azoru salas, Portugāle)

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projekta budžets 17 000 EUR

Programmas finansējums 17 000 EUR

Kontaktinformācija Inta Kušnere (Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore; kusnereinta@yahoo.com)

Publicitāte

Vairāk informācijas http://www.ludzasbiblio.lv/en/openknowledge/leonardo-da-vinci