Statuss:
Noslēdzies
picture-009.jpg
eraf_logo4-300x121.jpg

Šī projekta līdzekļi ļāva izbūvēt Ludzas pilsētas 2. vidusskolā sanitārmezglus, kas ir viegli pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkot liftu, nomainīt durvju ailes mācību kabinetos, lai tajos varētu iebraukt ar ratiņkrēslu. 

Projekta nosaukums Ludzas 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

Identifikācijas numurs Nr. 2009/0143/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/016

Programma ERAF „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.3.2.apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Īstenošanas vieta Ludzas 2. vidusskola, P.Miglinīka iela 34, Ludza

Īstenošanas laiks 8 mēneši: 19.01.2009. – 30.10.2009

Mērķis

  • Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Ludzas rajonā.
  • Projekta specifiskais mērķis ir Ludzas 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros ir veiktas šādas aktivitātes – Ludzas 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem.

Aktivitātes ietvaros veiktas šādas darbības:

  1. Būvdarbi - sanitārtehniskā mezgla, kas pielāgots personām ar kustību traucējumiem, izbūve ēkas pirmajā un otrajā stāvā;mācību kabinetu durvju nomaiņa un durvju aiļu paplašināšana līdz ar to ir veikti iekštelpu apdares darbi un grīdas klājuma nomaiņa; lai nolīdzinātu līmeņu starpību ir izbūvēti pandusi pie visām vispārējās izglītības iestādes ieejām, gājēju celiņu izbūve, lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem piekļūšanu pie ēkas.
  2. Lifta konstrukciju izbūve - apakšaktivitātes ietvaros ir veikta lifta izbūve uz ēkas otro stāvu, jo vispārējās izglītības iestādes augšējā stāvā varēja nokļūt tikai pa kāpnēm. Lai nodrošinātu lifta konstrukcijas izbūvi bija nepieciešama telpu pārplānošana un jaunu sienu izbūve.

Rezultatīvie rādītāji

Ludzas 2.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem:

  • Specializēts sanitārais mezgls – 2 sistēmas;
  • Izglītojamajiem ar kustību traucējumiem pieejami mācību kabineti – 28 kabineti;
  • Uzbūvēts lievenis ar pandusu;
  • Nomainīts grīdas klājums – 1549 m2;
  • Uzbūvētas ietves – 608 m2;
  • Izbūvēts lifts – 1 konstrukcija.

Projekta budžets Projekta kopējās izmaksas – 90719.00 LVL

ERAF finansējums 77 111.15 LVL

Pašvaldības finansējums 6 803.92 LVL

Valsts budžeta finansējums 6 803.93 LVL

Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)