Statuss:
Noslēdzies
sinagoga_kolaza-1024x682.jpg
eez_logo-150x150.jpg

Ludzas Lielā sinagoga ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis un tā ir vecākā sinagoga Latvijā un Baltijas valstīs, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas vēsturiskais centrs” teritorijā. Sinagoga uzskatāma par unikālu ziemeļaustrumu Eiropas ebreju kultūras pieminekli, kas citur Eiropā zaudēti 20. gadsimta laikā. Ebreju tautas vēsture ir Ludzas pilsētas kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa, tādēļ nepieciešams atjaunot sinagogas ēku.

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, projekta ietvaros tiks veikta sinagogas ēkas restaurācija un izveidotas ekspozīcijas.

Projekta identifikācijas numurs: Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas “Kultūras mantojuma saglabāšana”

Īstenošanas vieta: 1. Maija iela 30, Ludza, Ludzas novads

Īstenošanas laiks: 2014. gada 10. septembris – 2016. gada 31. oktobris

Mērķis: Veikt Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju, izveidojot Ludzas geto ekspozīciju, fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu multimediālo ekspozīciju, Ludzas ebreju vēstures audiovizuālo ekspozīciju un ebreju dzīves un ticības ekspozīciju, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes

  • Projekta vadība
  • Ludzas Lielās sinagogas restaurācija
  • Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem, tai skaitā norvēģu ekspertu vizītes un darbnīcu rīkošana
  • Ekspozīciju izveide
  • Publicitāte

Rezultatīvie rādītāji

  • Restaurēta Ludzas Lielās sinagogas ēka
  • Izveidotas 4 ekspozīcijas
  • Apmācīti 6 Ludzas amatnieki – restauratori

Projekta attiecināmās izmaksas – 250 000.00 EUR, t.sk.:

EEZ līdzfinansējums – 201 875.00 EUR;

Valsts budžeta līdzfinansējums – 35 625.00 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 12 500.00 EUR

Projekta partneris: Hordalandas Muzeju centrs, Norvēģija

Projekta vadītāja: Ilona Rimša

Kontaktinformācija: Tālr.+371 65707411; e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv

Publikācijas

Video sižeti

LTV sižets “Ludzā sāk atjaunot vecāko sinagogu Baltijā” (17.03.2015.)

LRT sižets Atjaunota Ludzas Lielā sinagoga (14.08.2016.)