Statuss:
Noslēdzies
attēls

Valsts reģionālās attīstības aģentūra no 2009.gada 12.augusta sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM, šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) uzsāka Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu. Projekta mērķis bija uzlabot skolēnu transportēšanas sistēmu attālos un mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu pārvadāšanu no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ.

Pašvaldības tika izvēlētas, pamatojoties uz 2008.gada beigās RAPLM veikto pētījumu par pašvaldību vajadzībām skolēnu pārvadāšanā. Ņemot vērā notikušo skolu optimizāciju, VRAA atkārtoti aptaujāja 60 novadu pašvaldības par nepieciešamo autobusu skaitu un to veidiem, kā arī par pašvaldību iespējām nodrošināt līdzfinansējumu autobusu iegādei un autobusu uzturēšanu. Ludzas novada pašvaldības arī bija iekļauta tajā sarakstā.

Projekta nosaukums Individuālais projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”

Identifikācijas numurs 1.2/SW/10/5

Programma Latvijas – Šveices sadarbības programma

Īstenošanas vieta Ludzas novads

Īstenošanas laiks 2010.– 2015. gads

Mērķis Uzlabot skolēnu transportēšanas sistēmu attālos un mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu pārvadāšanu no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ

Galvenās aktivitātes Autobusa BMC Probus 215 SCB iegāde

Projekta budžets 80864,30 LVL

Programmas finansējums 72777,87 LVL

Pašvaldības finansējums 8086,43 LVL

Sadarbības partneri Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Informācija par projektu http://www.vraa.gov.lv/lv/sveice/par_projektu/

Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707411ilona.rimsa@ludzaspils.lv)