Statuss:
Noslēdzies
latgales_pec-1-1024x680.jpg
eraf_logo3-300x121.jpg

Ar šī projekta īstenošanu turpinās Ludzas pilsētas tranzītielas P49 rekonstrukcija.

Projekta nosaukums - Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Identifikācijas numurs - 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/029

Programma - ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”

Īstenošanas vieta - Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks - 2012. gada septembris – 2014. gada augusts

Mērķis - Nodrošināt drošu un komfortablu satiksmi uz Ludzas pilsētas tranzītceļa P49, veicot Tālavijas, Baznīcas un Latgales ielu posmu rekonstrukciju, uzlabojot tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

Galvenās aktivitātes:

  • Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana;
  • Būvniecība;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība;
  • Publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji:

  • Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana – noslēgti 3 līgumi;
  • Būvniecība: rekonstruēti Tālavijas, Baznīcas un Latgales ielu posmi – 541 m, rekonstruēts un izbūvēts apgaismojums – 600 m, rekonstruēta un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – 931 m;
  • Veikta būvuzraudzība;
  • Veikta autoruzraudzība;
  • Publicitātes pasākumi: uzstādīti 2 informatīvie stendi, uzstādīta 1 plāksne telpās, 6 publikācijas presē, informācija mājas lapā.

Projekta budžets 2 640 504,71 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 2 122 486,97 EUR
ERAF finansējums 1 697 565,07 EUR
Pašvaldības finansējums 361 247,29 EUR
Valsts budžeta finansējums 63 674,61 EUR

Kontaktinformācija:


latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Vēsturiskā centra rekonstrukcija
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Tālavijas ielas rekonstrukcija
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Ludzas vecpilsētas centrs pēc rekonstrukcijas
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Latgales iela Ludzas pilsētas centrā
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Tālavijas ielas rekonstrukcija
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Vēsturiskā centra rekonstrukcija
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Vēsturiskā centra rekonstrukcija
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Tālavijas ielas rekonstrukcija

 

 

latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Latgales iela
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Ludzas vecpilsētas centrs pirms un pēc rekonstrukcijas
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Latgales iela pirms un pēc rekonstrukcijas
latgales_pirms_procesa_pec.jpg
Latgales iela pirms un pēc rekonstrukcijas