Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Inese Kamzole

Nodaļas vadītājs
inese.kamzole [at] ludzasnovads.lv

Agrita Kopeika

Administrācijas sekretārs
agrita.kopeika [at] ludzasnovads.lv

Ināra Vonda

Pašvaldības sekretārs
inara.vonda [at] ludzasnovads.lv

Inga Treikale

Arhīva pārzinis
inga.treikale [at] ludzasnovads.lv

Skaidrīte Dombrovska

Darba aizsardzības vecākais speciālists
skaidrite.dombrovska [at] ludzasnovads.lv

Dzidra Šķirmante

Personāla speciālists
dzidra.skirmante [at] ludzasnovads.lv

Jeļena Voitkeviča

Personāla speciālists
jelena.voitkevica [at] ludzasnovads.lv

Jana Dukaļska

Sabiedrisko attiecību speciālists
jana.dukalska [at] ludzasnovads.lv

Antra Barkāne

Sabiedrisko attiecību speciālists
antra.barkane [at] ludzasnovads.lv

Igors Kozlovs

Sabiedriskā transporta organizators
igors.kozlovs [at] ludzasnovads.lv

Guntis Bilinskis

Automobiļa vadītājs
guntis.bilinskis [at] ludzasnovads.lv

Aivars Donskis

Saimniecības vadītājs
aivars.donskis [at] ludzasnovads.lv

Solvita Novikova

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC
solvita.novikova [at] ludzasnovads.lv

Žanna Vasiļevska

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC
zanna.vasilevska [at] ludzasnovads.lv

Marina Barkāne

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Blontu pagasta VPVKAC
marina.barkane [at] ludzasnovads.lv

Inta Germane

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Blontu pagasta VPVKAC
inta.germane [at] ludzasnovads.lv

Daina Rudzīte

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Kārsavas pilsētas VPVKAC
daina.rudzite [at] ludzasnovads.lv

Jānis Kašs

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Kārsavas pilsētas VPVKAC
janis.kass [at] ludzasnovads.lv

Anna Protasova

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Zilupes pilsētas VPVKAC
anna.protasova [at] ludzasnovads.lv

Svetlana Jaroša

Klientu apkalpošanas speciālists - Ludzas novada Zilupes pilsētas VPVKAC
zilupe [at] pakalpojumucentri.lv
Ilgstošā prombūtnē