Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Ilona Mekša

Nodaļas vadītāja vietnieks
ilona.meksa [at] ludzasnovads.lv

Viola Andruščenko

Vecākais projekta vadītājs
viola.andruscenko [at] ludzasnovads.lv

Laima Poikāne

Projektu vadītājs
laima.poikane [at] ludzasnovads.lv

Jeļena Kigitoviča

Juriskonsults
jelena.kigitovica [at] ludzasnovads.lv

Jānis Romancāns

Uzņēmējdarbības koordinators
janis.romancans [at] ludzasnovads.lv

Māris Šalgūns

Projektu koordinators | Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
maris.salguns [at] ludzasnovads.lv

Mareks Gabrišs

Tehniskais projektu vadītājs
mareks.gabriss [at] ludzasnovads.lv