Atrašanās vieta

Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Katrīna Skrebinska

Nodaļas vadītājs - 5.kabinets
katrina.skrebinska [at] ludzasnovads.lv

Santa Seņkova

Sociālais darbinieks - 6.kabinets
santa.senkova [at] ludzasnovads.lv

Inga Gailiša

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem - 8.kabinets
inga.gailisa [at] ludzasnovads.lv

Dina Lele

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem - 8.kabinets
dina.lele [at] ludzasnovads.lv

Svetlana Aleksejeva

Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem - 9.kabinets
svetlana.aleksejeva [at] ludzasnovads.lv

Sanita Dalibo

Sociālās palīdzības organizators - 7.kabinets
sanita.dalibo [at] ludzasnovads.lv

Svetlana Gorbunova

Sociālais darbinieks - 7.kabinets
svetlana.gorbunova [at] ludzasnovads.lv

Valdis Zgirskis

Sociālās palīdzības organizators - 9.kabinets
valdis.zgirskis [at] ludzasnovads.lv

Daina Laganovska

Sociālais darbinieks - Isnaudas pagastā
daina.laganovska [at] ludzasnovads.lv

Olga Cvetkova

Sociālais darbinieks - Istras pagastā
olga.cvetkova [at] ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole

Sociālais darbinieks - Cirmas un Pureņu pagastos
biruta.azesole [at] ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena

Sociālais darbinieks - Nirzas un Rundēnu pagastos
zinaida.igovena [at] ludzasnovads.lv

Līga Dinaburska

Sociālais darbinieks - Briģu pagastā
liga.dinaburska [at] ludzasnovads.lv