Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Mārīte Romanovska

Nodaļas vadītājs
marite.romanovska [at] ludzasnovads.lv

Arturs Isakovičs

Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists
arturs.isakovics [at] ludzasnovads.lv

Aina Poikāne

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists - Ludzas novada pašvaldība (415.kabinets)
aina.poikane [at] ludzasnovads.lv

Aleksandrs Narnickis

Vides inženieris
aleksandrs.narnickis [at] ludzasnovads.lv

Eduards Seņkovs

Vides inženieris
eduards.senkovs [at] ludzasnovads.lv

Inese Nagle

Speciālists mājokļu jautājumos - Ludzas novada pašvaldība (415.kabinets, pieņemšana trešdienās)
inese.nagle [at] ludzasnovads.lv

Anna Orinska

Zemes lietu speciālists - (pieņemšana Kārsavā)
anna.orinska [at] ludzasnovads.lv

Vilhelms Kušners

Zemes lietu speciālists - Ludzas novada pašvaldība (107.kabinets)
vilhelms.kusners [at] ludzasnovads.lv

Anatolijs Trizna

Zemes lietu speciālists - Ludzas novada pašvaldība (107.kabinets)
anatolijs.trizna [at] ludzasnovads.lv

Ludmila Krišāne

Zemes lietu speciālists - (pieņemšana Salnavā un Mežvidos)
ludmila.krisane [at] ludzasnovads.lv