Atrašanās vieta

Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739

Darbinieki

Jeļena Jefremova

Vadītājs - Rundēnu pagasta kultūras nams
jelena.jefremova [at] ludzasnovads.lv

Rundēnu Kultūras nams ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Kultūras nams veicina pagasta un apkārtējās teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā, brīvā laika pilnvērtīgā izmantošanā, kultūras tradīciju saglabāšanā.

Rundēnu Kultūras nams organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā, organizē dažādus koncertus, izstādes, izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās: atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi: Līgo svētki, Lieldienu pasākums, Bērnu svētki, Senioru vakars, Meteņi, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētku vakars u.c.

Rundēnu Kultūras nama kolektīvi