Sabiedrības līdzdalība
Afiša

Ir izstrādāts Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Ludzas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” projekts. Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli vai priekšlikumu.

 • Saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Ludzas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai””:

Termiņš viedokļa izteikšanai: 10.06.2024. – 25.06.2024. plkst. 17.00

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt:

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv
 • nosūtot Ludzas novada pašvaldībai pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • klātienē iesniedzot Ludzas novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centros:
  • Ludzas pilsētas VPVKAC, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 1.stāvā,
  • Kārsavas pilsētas VPVKAC, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717,
  • Zilupes pilsētas VPVKAC, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751,
  • Blontu pagasta VPVKAC, “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706.