Kultūra
Pasākuma afiša

24.martā plkst. 15.00 Kārsava Mūzikas un mākslas skolā norisināsies vokālo ansambļu skate “Bolss – 2024”. Tās mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālākattīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.

Starpnovadu vokālie ansambļi uzstāsies Latvijā izveidotajās vokālo ansambļu kategorijās – II Sieviešu vokālie ansambļi, III Vīru vokālie ansambļi, IV Jauktie vokālie ansambļi un V Senioru vokālie ansambļi, mazākumtautības vokālie ansambļi. Skatē būs jāizpilda divas dziesmas – vienu latviešu tautasdziesmas apdari acapella izpildījumā un vienu brīvas izvēles dziesmu. Kopējais uzstāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 12 minūtes. Pavadījumos drīkst izmantot tikai akustiskos instrumentus.

Katrs ansamblis iesniedz pieteikuma anketu (1. pielikums) līdz 2024. gada 29.februārim plkst. 13.00 Ludzas novada Kultūras centra metodiķei Karīnai Demko-Senkānei (e-pasts: karina.demko-senkane@ludzasnovads.lv, kontakttālrunis: +371 28695660).