Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Afiša

Ludzas novada pašvaldība aicina uzņēmējus iesaistīties Ludzas novada jauniešu nodarbinātības programmā un piedāvāt darba vakances jauniešiem vasaras brīvlaikā, aizpildot veidlapu un iesniedzot to pašvaldībā līdz šī gada 22. aprīlim.

2024. gada 27. marta Ludzas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināta Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma, kas paredz 2024. gada vasaras brīvlaikā (no 3. jūnija līdz 30. augustam) nodarbināt skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri 2023./2024. mācību gadā ir mācījušies vispārizglītojošā skolā, profesionālās izglītības iestādē vai tām pielīdzinātā mācību iestādē, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas novadā. 

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni, darba saturu, pienākumiem, iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā. 

Darba vietas skolēniem var piedāvāt reģistrētas juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Ludzas novada teritorijā.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, Klientu apkalpošanas centrā). 

Informējam, ka skolēni, kuri vēlēsies iesaistīties programmā, pieteikumus varēs iesniegt no 25. aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties:

Māris Šalgūns

Projektu koordinators | Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
maris.salguns [at] ludzasnovads.lv