Projektu aktualitātes

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Šī vieta, kas ir spilgta pat rudens dienās, ir mūsu tikko izbūvētā āra klase Ludzas pilsētas parkā, kas ir paredzēta gan mācību organizēšanai, gan brīvā laika pavadīšanai dabā, jo Ludzas pilsētas parks ir viens no skaistākajiem dabas objektiem mūsu novadā.

Āra klases vidū, kā arī pieņemts klases istabā, ir novietota tāfele rakstīšanai ar krītiņiem. Pie tāfeles atrodas skolēnu soli. Šī āra klase ir ērta, tāpēc ka labos laika apstākļos skolēni var sēdēt pat “uz grīdas”, t.i, uz gumijas seguma.

“Starpbrīžos” bērni var spēlēt “klasītes” vai Twister.

Bet mazajiem patiks staigāt pa dažāda augstuma stabiņiem un spēlēt uz astoņkāja.

Kā stabiņi tika uzstādīti
Kā stabiņi tika uzstādīti

Šīs mazās nianses ir Ludzas novada būvvaldes arhitektes Darjas Koževnikovas idejas, kas padarīja šo mazu vietiņu par ļoti ērtu un atraktīvu stūrīti.

Tehnisko dokumentāciju izstrādāja IK “LG Pluss” (J.Zamjatina). Būvdarbus veica SIA “ASKO AS”; būvdarbu kopējās izmaksas sastādīja 167 826,25 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). būvdarbus uzraudzīja SIA “Semita”.

2021. gadā parkā tiks uzstādīti vēl daži elementi, kuri arī ir svarīgi izglītības procesā – izglītojošie spēļu stendi, interaktīvais stends ar informāciju par dabu Latgalē un Pleskavas apgabalā, plāksnes uz 15 kokiem un īpašs lasīšanas sols.

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR.


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko