Statuss:
Noslēdzies
lv-lidzfinanse-eiropas-savieniba-300x63.jpg

Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta galvenais mērķis ir palielināt viesu skaitu Latgales reģionā, uzlabojot dabas objektus un ieviešot inovatīvās izglītības metodes, kā arī informējot sabiedrību par vides aizsardzību. Ludzas novadā ir burvīgas ainavas, skaisti ezeri. Bet no otrās puses, ir nepieciešams sakārtot dabas objektus, lai tie būtu pievilcīgi tūristiem, jāsistematizē informācija par dabas tūrisma piedāvājumiem, jāizglīto sabiedrība vides aizsardzības jautājumos.

Projekta numurs: LV-RU-030

Īstenošanas periods: 01.07.2019. – 30.04.2023.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā;
  • Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides aizsardzību u.tml. tēmā;
  • apmācību cikls vietējo bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības), ko vadīs Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Ludzas Novadpētniecības muzejs;
  • skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni;
  • semināri vides speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
  • brošūras publicēšana;
  • amatnieku darbnīcas.

Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. ES līdzfinansējums ir 331 014.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 251 725.00 EUR; ES līdzfinansējums ir 90%, t.i., 226 552.50 EUR.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:


Publikācijas un cits materiāls:

01.08.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludza un Sebeža uzsāk NATTOUR projektu

24.10.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Viesi no Sebežas: Mēs gribētu vairāk šādu projektu!

06.11.2019. Latgales Reģionālās televīzijas video sižets "Ludza un Sebeža sadarbojas dabas aizsardzībā"

13.03.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts ir izglītojošs un izklaidējošs

29.06.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Šogad Ludzas parkā tiks izveidota NATTOUR āra klase

20.08.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts: parkā uzsākti darbi

02.11.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klases izveides darbi pabeigti

27.04.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klase tiks pilnveidota

20.05.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas parkā būs “Āra bibliotēka

23.08.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Jauns interesants objekts Ludzas pilsētas parkā

27.09.2021. Latgales Reģionālās televīzijas video sižets "Ludzas parka tapuši jauni infrastruktūras objekti"

01.11.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Tapusi programmatūra dabas interaktīvajam stendam

28.01.2022. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē "Aizvadīts seminārs par īpaši aizsargājamajām teritorijām un dabas pētīšanas procesiem"

01.02.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietne "Projekts NATTOUR tuvojas noslēgumam"

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: vecākā projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludzasnovads.lv.