Izglītība

LBTU Malnavas koledžas Mūžizglītības un tālākizglītības centrs piedāvā strādājošiem bezmaksas apmācības – traktortehnikas kategorijas un valodas.


Lai veicinātu strādājošo, tai skaitā pašnodarbināto iedzīvotāju nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiek piedāvātas bezmaksas apmācības.

Ja atbilsti kādai no šīm grupām:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus.

KATEGORIJAS (klātienē/attālināti):

  • “TR2” kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas” (81,5h);“
  • TR1” kategorijas traktortehnikas “Traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem” (81,5h);“
  • TR2” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas” (96,5h);“
  • TR1” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem” (96,5h).

VALODAS (klātienē/attālināti):

  • Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu, 150h);
  • Angļu valoda (bez priekšzināšanām, 150h).

Reģistrējies apmācībām jau šodien: https://ej.uz/saņem_kuponu, spiežot uz “PIETEIKTIES”, norādot LUDZAS FILIĀLI!

Vietu skaits ierobežots!

Ņemot vērā, ka mācībās iesaistīsies strādājošas personas, nodarbības notiks vakaros un brīvdienās (tiks precizēts, nokomplektējoties grupām).

Mācības organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, izmantojot kuponu metodi. Vairāk uzziniet šeit: https://www.malnavaskoledza.lv/pages/nva-projekti.html

20.janvārī notiks četru stundu ilgs tiešsaistes apmācību kurss “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)” pie pasniedzējas Marlindas Kašas.

Uzziniet vairāk šeit: https://malnavaskoledza.lv/pages/piena-lopi.html

Informāciju sagatavoja LBTU Malnavas koledžas Mūžizglītības un tālākizglītības centrs