Kultūra

Siltā un ceriņu smaržu pielietā 3.jūnija pievakarē, Ludzas kultūras namā bija sapulcējušies vairāki pašdarbības kolektīvi. Šoreiz uz tikšanos tos aicināja Latvijas poļu savienības Ludzas nodaļa, kas kopā ar Ludzas Kultūras namu un Ludzas novada pašvaldības atbalstu, organizēja pasākumu ar mazākumtautību pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.

Pasākums tika organizēts un veidots, lai veicinātu šeit – Ludzas novadā – dzīvojošo mazākumtautību iedzīvotāju kultūras un tradīciju saglabāšanu un attīstību. Pasākuma organizētāju vēlme bija veicināt lielāku sadarbību starp dažādām biedrībām un pašdarbības kolektīviem, kas pārstāv bijušos – Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadus. Vēl senos laikos Romas izcilais domātājs un filozofs Cicerons ir teicis: “Draudzība uzlabo laimi un mazina ciešanas, dubultojot mūsu priekus un dalot skumjas”, tādēļ arī koncertam tapa nosaukums “Draudzība vairo prieku!”.

Sirsnīgi pateicamies visiem koncerta dalībniekiem, kas parādīja savus talantus:

  • Ludzas Kultūras nama un Latvijas poļu savienības Ludzas nodaļas vokālajam ansamblim “Červone korale” (vadītāja Aina Kairova),
  • Ludzas Kultūras nama baltkrievu vokālajam ansamblim “Krinica” (vadītāja Vera Doreiko – Sinkeviča),
  • Ludzas Kultūras nama deju kopai “Priecīgās vecmāmiņas” (vadītāja Aija Andersone),
  • Zvirgzdenes lauku kapelai (vadītāja Elīna Maļķeviča),
  • Goliševas Kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim “Straujupīte” (vadītāja Oksana Andrejeva),
  • Ludzas Kultūras nama krievu vokālajam ansamblim “Kruževa” (vadītāja Vera Doreiko –Sinkeviča),
  • solistēm Nadeždai Cado-Ločmelei, Verai Doreiko-Sinkevičai un Lidijai Nikolajevai.

Ar materiāliem no topošās digitālās izstādes “Manas dzimtas atmiņu stāsti” iepazīstināja Ludzas novadpētniecības muzejs. Ļoti vērtīgus un interesantus materiālus par savām dzimtām un to saistību ar Poliju izpētījuši Valentīna Šidlovska, Marina Meļņikova, Vera Doreiko-Sinkeviča, Aija Zīmele, Olga Maļavkina, Anita Sergejeva, Vilhelmīne Šteinberga un Galina Geceviča.

Pasākuma noslēgumā Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Silicka minēja, ka šeit, Ludzas novadā, jau gadu simtus ir dzīvojuši dažādu tautību pārstāvji, kuri ar savu attieksmi ir godinājuši un cēluši saulītē darbu, mīlestību pret dzimto pusi un Dievu. Gan koncerta dalībnieki, gan skatītāji vienojās kopīgā Latgalē iemīļotās tautas dziesmas dziedāšanā “Pī Dīveņa gari goldi”. Par sirsnīgo pasākuma atmosfēru gādāja pasākuma vadītāja Vanda Žulina un Ludzas Kultūras nama saimniece Valentīna Razumovska.

Informāciju sagatavoja Latvijas poļu savienības Ludzas nodaļas priekšsēdētāja Jolanta Strogonova