Projektu aktualitātes

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī sadaļa ir uzturēta ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Ludzas pilsētas parks pakāpeniski iegūst temātiskās zonas: ir spēļu laukums bērniem, ir estrāde muzikantiem, ir skaists dīķis ar pīlēm tiem, kas vēlas mierīgi izbaudīt atpūtas brīžus. Bet tagad arī ir mācību vieta – pie nesen izveidotās āra klases tika uzstādīts intersants objekts, kas piesaista parka apmeklētāju uzmanību. Tā ir āra bibliotēka. Kas tā ir? Blakus āra klasei jūs ieraudzīsiet spilgti oranžu skapīti ar solu zem jumta. Skapis ir pilns ar grāmatām. Un šajā vietā jums nav jāmaksā – jūs varat paņemt grāmatu bezmaksas. To var palasīt uz vietas, var aiznest uz mājām. Ja grāmata ļoti patika, varat pat to paturēt sev. Bet ir arī cita iespēja – jūs varat atnest savas grāmatas un dalīties ar tām ar citiem lasītājiem.

Tas viss notiek projekta NATTOUR ietvaros, ko Ludzas novada pašvaldība īsteno kopā ar Sebežas rajona administrāciju (KF).

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko