Vakance
foto

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Piedāvājam:

 • Darbu uz pilnu slodzi (40h nedēļā) uz noteiktu laiku (darbinieka bērna kopšanas atvaļinājuma laiks);
 • Stabilu atalgojumu 1526.00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Darbs ar 1. un 2. vecumposma bērniem;
 • Darbs no 1.08.2024.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569. "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kartību" vai students atbilstošajā programmā;
 • Vēlme un prasmes kvalitatīvi organizēt, vadīt mācību un audzināšanas darbu pedagoģisko mērķu sasniegšanai;
 • Labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem;
 • Augsta atbildības sajūta un empātija;
 • Vēlme ikdienā būt kopā ar bērniem, prasme atbalstīt viņus pasaules izzināšanas svarīgākajā posmā;
 • Motivācija mācīties un regulāri pilnveidot savu profesionālo meistarību;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un IT, spēja patstāvīgi plānot , vadīt un analizēt savu darbu, sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju ELIIS sistēmā.

Pieteikumā iesniegt šādus dokumentus:

 • Dzīves un darba gaitu aprakstu - CV;
 • Motivācijas vēstuli;
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentus (studentam-izziņa no augstskolas).

Saziņai:

E-pasts: vaira.sicane@ludzasnovads.lv

Adrese: Kārsava, Malnavas iela 5, Ludzas novads

Tālr.nr. +37127873567

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 12. jūlijam


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.