Projektu aktualitātes

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī sadaļa ir uzturēta ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Sadarbības projekta NATTOUR ietvaros Ludzas pilsētas parks jau ir kļuvis krāšņāks: tajā ir izveidots īpašs stūrītis, kas ir domāts mācībām – “Āra klase”. Šī vieta jau iepatikās bērniem un viņu vecākiem, dažas skolas pat organizējušas āra stundas. Bet kādas mācības var būt bez grāmatām? Lai pilnveidotu āra klasi un attīstītu mācīšanās tēmu tālāk, tika nolemts blakus āra klasei uzstādīt “Āra bibliotēku”. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere Vācijā redzēja skapīšus, kuros vietējās bibliotēkas saliek grāmatas. Lasītāji tās var paņemt uz mājām, var atstāt sev, var arī atnest savas grāmatas un ielikt skapītī. Šī ideja ļoti patika, un tika nolemts izmantot NATTOUR projektā paredzēto aktivitāti “Sola uzstādīšana”. Projektā nebija skaidri definēts, kādam solam jābūt, tāpēc tiks izveidots sols “Āra bibliotēka”. Ludzas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Avearth” par sola dizaina izstrādi un izgatavošanu. Plānots, ka sols būs gatavs līdz pilsētas svētkiem augustā.

Šādi izskatās autora Naura Jefimenoka piedāvāta āra bibliotēkas skice:

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR.


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko