Projektu aktualitātes
Logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


2019. gada vasarā Ludza un Sebeža uzsāka kopīgā projekta īstenošanu – Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā. Šajā garajā nosaukumā slēpjas daudz izglītojošo aktivitāšu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ludzā ir izveidota neliela pusaudžu grupa, kurai Ludzas Novadpētniecības muzejs un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka organizē nelielas nodarbības dabaszinātņu jomā. Četras nodarbības jau ir notikušas muzejā, bet 11. martā bērni satikās ar burvīgo bibliotekāri Ilgu Kaupužu, kuru, laikam, mūsu pilsētā pazīst visi bērni.

Bērni stādīja puķes, kuras pagaidām augs bibliotēkā, un bērni vēlāk varēs ieraudzīt, kas izauga no viņu iestādītajām sēklām.
Bērni stādīja puķes, kuras pagaidām augs bibliotēkā, un bērni vēlāk varēs ieraudzīt, kas izauga no viņu iestādītajām sēklām.
Vēlāk Ilga iepazīstināja bērnus ar jaunajām grāmatām par dabu, kuras bibliotēka iegādājās projekta NATTOUR ietvaros, un bērni piedalījās viktorīnā.
Vēlāk Ilga iepazīstināja bērnus ar jaunajām grāmatām par dabu, kuras bibliotēka iegādājās projekta NATTOUR ietvaros, un bērni piedalījās viktorīnā.

Projekts turpināsies līdz 2021. gada vasaras vidum. Gan Ludza, gan Sebeža izveidos āra klases – vietas, kur varēs notikt dabaszinātņu apmācības. Turpat tiks uzstādīti interaktīvi stendi ar informāciju par dabas objektiem Latgales un Pleskavas reģionā. Ludzas un Sebežas dabaszinātņu, bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāji, bibliotekāri, muzeju speciālisti piedalīsies kopīgajos semināros, kas arī kļūs par interesantu pasākumu abiem partneriem.

Tas viss kļuva iespējams, pateicoties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2014. -2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR. 


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko