Projektu aktualitātes
Logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Ludzas pilsētas parks viennozīmīgi ir viens no skaistākajiem pilsētas dabas objektiem ar simtsgadīgo vēsturi. Lai padarītu šo vietu vēl pievilcīgāku, pašvaldība cenšas izveidot tajā atpūtas un pastaigu vietas. Bet 2019. gadā tika uzsākts projekts, kura rezultātā parkā varēs ne tikai atpūsties, bet arī izglītoties. NATTOUR projekts ir ideja, kura tapusi sadarbībā ar Krievijas Federācijas Sebežas rajona administrāciju. Galvenā aktivitāte, kura tiks īstenota Ludzā, un būs redzama ik vienam, kas apmeklēs Ludzas pilsētas parku, ir āra klase. Tā būs vieta, kur varēs iegūt informāciju par dabu Latgalē un Pleskavas apgabalā, varēs diskutēt un spriest par vietējo dabu un vides aizsardzību. Šī vieta būs piemērota arī atpūtai, bet, iespējams, arī dzejas vakariem.

Iespējams, ka daudzi Ludzas iedzīvotāji atceras, ka parka stūrī agrāk darbojās karuseļi.

Vēlāk tos demontēja, un pat asfalta celiņi aizauga ar sūnām. Tagad šai vietai tiks dota jauna dzīve – te tiks izveidota āra klase. Darbi tikko uzsākti; tos veiks SIA “ASKO AS”, darbus uzrauga būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs – SIA “Semita”. Tehnisko dokumentāciju izstrādāja IK “LG Pluss” (autore J.Zamjatina). Ludzas novada pašvaldība pateicas Ludzas novada būvvaldes arhitektei Darjai Koževnikovai, jo pateicoties viņai āra klases dizainā tiks realizētas idejas, kas padarīs šo vietu ne tikai par sakārtotu parka daļu, bet par pievilcīgu objektu, un mūsu parks kļūs vēl krāšņāks un interesantāks iedzīvotājiem un viesiem.

Veicot būvdarbus, tiks izveidota ne tikai āra klase, bet tiks pārbūvēti arī parka celiņi, kas ir bijuši ļoti sliktā stāvoklī.

Tiek demontēts vecais celiņš.
Tiek demontēts vecais celiņš.

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR.


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko