Projektu aktualitātes

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Ludzas pilsētas parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta pilsētas iedzīvotāju un viesu vidū. Pakāpeniski tas pārtop ne tikai pastaigu centrā un aktīvās laika pavadīšanas vietā, bet arī izglītojošā telpā. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Ludzas novada pašvaldība parkā izveidos zaļo jeb āra klasi, kurā skolotāji varēs bērniem stāstīt par dabu, par tās fenomeniem un brīnumiem. Parks ar savu auru, floru un faunu palīdzēs šajās mācību stundās. 

Vietā, kur kādreiz ļoti sen darbojās karuseļi, bet tagad viss ir aizaudzis ar sūnām, tiks izveidots laukums ar figūrām, “klasītēm”, tāfeli un soliem.
Vietā, kur kādreiz ļoti sen darbojās karuseļi, bet tagad viss ir aizaudzis ar sūnām, tiks izveidots laukums ar figūrām, “klasītēm”, tāfeli un soliem.

Celiņi, kas ved uz āra klasi, arī tiks pārbūvēti.

Tā izskatās parka celiņš, kas ved uz āra klasi.
Tā izskatās parka celiņš, kas ved uz āra klasi.

25. jūnijā beidzās iepirkuma procedūra uz āra klases būvdarbiem. Provizoriski šos darbus veiks SIA “ASKO AS”, ar kuru tiks noslēgts līgums, ja tās iesniegtie dokumenti atbilst visām prasībām. Ja viss noritēs tā, kā plānots, āra klase tiks izveidota līdz ziemai.

Nākamā gadā pavasarī projekta ietvaros parkā jāuzstāda interaktīvais stends ar informāciju par dabu Latgalē un Pleskavas apgabalā un trīs spēļu stendi.

Diemžēl tagadējā situācijā nevar notikt ļoti svarīgi pasākumi – kopīgie semināri un tikšanās ar Sebežas kolēģiem un bērniem. Projekts turpināsies līdz 2021. gada vasaras vidum, tāpēc gribas cerēt, ka situācija uzlabosies.

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR. 


Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko