Projektu aktualitātes

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī sadaļa ir uzturēta ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Projektu vadītāju profesija ir īpaša – ar katru jaunu projektu šī amata pārstāvim jāmācas kaut kas pilnīgi jauns. Projekta NATTOUR ietvaros projektu vadītāju uzdevums ir izstrādāt programmnodrošinājumu interaktīvajam stendam, kas tiks uzstādīts Ludzas pilsētas parkā, kā arī salasīt informāciju un fotogrāfijas par vietējo dabu. Nepieciešamo programmatūru izstrādāja profesionāļi no SIA “Midis” Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas; it īpaši projekta vadītāji ir pateicīgi Imantam Zarembo par atbildīgo un profesionālo pieeju šim darbam.

Tas ir ekrānšāviņš no programmatūras papildināšanas mācībām
Tas ir ekrānšāviņš no programmatūras papildināšanas mācībām

Interaktīvajā stendā, kuram būs skarienjutīgs ekrāns, būs iespēja izlasīt informāciju par dzīvniekiem un augiem, kas ir raksturīgi Latgales reģionam, uzzināt par dabas objektiem Ludzas novadā un spēlēt spēli. Šī mācību objekta pamata auditorija ir bērni, bet pieaugušie arī varēs papildināt savas zināšanas. Būs informācija arī tūristiem, jo tiem bieži trūkst informācijas ne tikai par to, ko var apskatīt apkārtnē, bet arī par to, kur var paēst un pārnakšņot. 

Pagaidām ir izstrādāta tikai programma, un būs jāuzstāda arī pats stends, kurā šī programma būs pieejama. Bet šis rīks ir izstrādāts tādā veidā, ka būs pieejams arī datorā vai telefonā, ja ir zināma adrese.

Projektu līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR.


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko