Projektu aktualitātes

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


“Mums ļoti patika. Mēs gribētu vairāk šādu projektu, kuros var paskatīties, kā dzīvo citās valstīs”, – tā teica Sebežas pusaudži, kuri trīs dienas ciemojās Ludzā sadarbības projekta NATTOUR ietvaros. Šī īsā pieredzes apmaiņas vizīte ir viena no pirmajām aktivitātēm projektā, kurš ir saistīts ar vides aizsardzību, savas dzimtās puses dabas apzināšanu, inovatīvo mācību metožu ieviešanu Ludzā un Sebežā. Abas pašvaldības lepojas ar skaistām ainavām, ar bagātu dabas mantojumu, un vēlās to popularizēt, parādīt šo skaistumu arī citiem cilvēkiem, kā arī pārliecināt jauniešus, ka viņu dzimtā puse ir krāšņa un spilgta. Problēmu risināšana parasti labāk izdodas, ja to darīt kopīgi, tāpēc Ludzas novada pašvaldība un Sebežas rajona administrācija radīja šo projektu ar garo nosaukumu – “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā”.

21. – 23. oktobrī septiņi skolēni no Sebežas un divpadsmit skolēni no abām Ludzas skolām piedalījās dažādās aktivitātēs. Ludzas Novadpētniecības muzejā viņi uzzināja par Ludzas novada vēsturi un dabu. 22. oktobri Ludzas un Sebežas jaunieši pavadīja Dabas izglītības centrā “Rāzna” Rēzeknes novadā, kur, spēlējot un komunicējot, viņi ieguva jaunu informāciju par dzīvniekiem, putniem un augiem Rāznas Nacionālajā parkā.

Spēle “Lašu ceļš”: kopīgiem spēkiem jāpalīdz lasim atrast savu ceļu līdz nārsta vietai.
Spēle “Lašu ceļš”: kopīgiem spēkiem jāpalīdz lasim atrast savu ceļu līdz nārsta vietai.

Ciemiņi bija sajūsmā no Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” piedāvātajām iespējām. Bet nākamajā dienā ne mazāk viņus pārsteidza Ludzas pilsētas ģimnāzija, kura pēdējo divu gadu laikā pārtapa par attīstītu izglītības iestādi ar moderno IT aprīkojumu, kas tiek izmantots visu priekšmetu pasniegšanā.

Ģeogrāfijas stunda: darbs ar interaktīvo ekrānu.
Ģeogrāfijas stunda: darbs ar interaktīvo ekrānu.

Bērni ne tikai ieraudzīja un pataustīja mūsdienīgās iekārtas, bet varēja arī praktiski pastrādāt ar tām.

Ķīmijas stunda
Ķīmijas stunda

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka arī parādīja atraktīvu nodarbību.

Dabai draudzīgās dāvanu iesaiņošanas apmācības
Dabai draudzīgās dāvanu iesaiņošanas apmācības

Trīs dienas pagājušas vienā mirklī. Tagad partneri no Sebežas domās, kā viņi pārsteigs Ludzas partnerus, kad tie ar savu bērnu komandu atbrauks uz Sebežu nākamā gada maijā, jo projektā ir ieplānotas divas šādas pieredzes apmaiņas vizītes: viena uz Latgali, otrā – uz Pleskavas apgabalu. Un Ludzas bērni, savukārt, nevar sagaidīt šo braucienu, jo, neskatoties uz to, ka Sebeža ir tikai 60 km tālu no Ludzas, tur nav tik viegli nokļūt.

Projekts turpināsies līdz 2021. gada vasaras vidum. Gan Ludza, gan Sebeža izveidos āra klases – vietas, kur varēs notikt dabaszinātņu apmācības. Turpat tiks uzstādīti interaktīvi stendi ar informāciju par dabas objektiem Latgales un Pleskavas reģionā. Ludzas un Sebežas dabaszinātņu, bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāji, bibliotekāri, muzeju speciālisti piedalīsies kopīgajos semināros, kas arī kļūs par interesantu pasākumu abiem partneriem.

Tas viss kļuva iespējams, pateicoties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2014. -2020. gadam. Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR. 


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.