Projektu aktualitātes

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija” un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts Green palette v.2.0.” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.


Daudzi psihologi uzskata, ka zaļā krāsa ir nomierinoša un relaksējoša, kas veicina cilvēka psiholoģisko stabilitāti, izturību un optimismu. Iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka cilvēks izsenis jau bija sapratis, ka viņa dzīvība ir atkarīga no zaļiem augiem un kokiem, kas fotosintēzes procesā izdala mums visiem nepieciešamo skābekli. Zaļā krāsa asociējas ar dabas un vides aizsardzību, kam pēdējos gados tiek pievērst arvien vairāk uzmanības. Globālā sasilšana un klimata pārmaiņas, piesārņojums, atkritumu šķirošana, otrreiz izmantojamie materiāli – ar šiem aspektiem mēs saskaramies ikdienā.

Latvijā vides aizsardzība vietējā līmenī ir kļuvusi arī par pašvaldību darba sastāvdaļu, un tai tiek veltīti vairāki projekti. Protams, ka pašvaldības neorganizē kampaņas ar pielīmēšanos pie gleznām muzejos vai izskriešanu uz futbola laukuma pasaules čempionāta laikā – pašvaldības piesaista finansējumu dabas objektu sakārtošanai, zivju resursu atjaunošanai, iedzīvotāju izglītošanai dabas jomā un citām svarīgām lietām.

Šogad Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Balvu, Smiltenes un Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldi īstenoja projektu “Green palette v.2.0.”, kura laikā katra pašvaldība realizēja virkni dažādu pasākumu, kas ir saistīti ar vides aizsardzību un dabu. Balvi akcentēja savu darbību uz brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības attīstību, kas ir svarīga dabas resursu saglabāšanai. Smiltene izstrādāja dokumentāciju Titlejas ezera apsaimniekošanai. Viļāni un Ludza organizēja izglītojošus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes
Attēlā: izglītojoši izklaidējošs pasākums “Parka zaļā karaliene – varde” Ludzas pilsētas parkā un "Pieslēdz sauli" Ludzas novada bibliotēkā, ko vadīja Pauls Timrots un Edgars Bergholcs.

Ludzas novadā notikuši vairāki pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Tāpat kā daba, arī tēmas bija ļoti dažādas. Maijā Ludzas parkā notika lekcija par vardēm ar grupas “Rupuči” koncertu. Jūnijā – lekcija par bioloģisko daudzveidību Latgalē. Jūlijā Ludzas parkā zem lietus norisinājās lekcija par augiem mūsu dārzos, kā arī Ludzu apmeklēja Ingmārs Līdaka ar stāstiem par dzīvniekiem mums blakus. Augustā Pauls Timrots ar Edgaru Bergholcu stāstīja par saules paneļiem un elektrodzinējiem. Septembrī notika talka Gaismas dārzā, kur tika iestādīti ap 40 kokiem. Novembrī Ludzas Kultūras namā varēja uzzināt par veselīgu uzturu, atkritumu šķirošanu un mantu “otro dzīvi”. Par šiem pasākumiem bija atbildīga Ludzas novada bibliotēka.

Projekta aktivitātes
Attēlā: izglītojoši izklaidējošs pasākums "Zoodārzs manā pagalmā" Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" un izglītojoši izklaidējošs pasākums "Zaļā kafejnīca" ar lekciju "Augi Tavā Dārzā" Ludzas pilsētas parkā.
Projekta aktivitātes
Attēlā: Koku stādīšanas talka Gaismas dārzā.

Savukārt Ludzas novada Tūrisma centrs sadarbībā ar SIA “Purvu bridēji” organizēja četrus pārgājienus Līdumnieku pagasta Kļešņīku purvā, kas izraisīja iedzīvotāju lielu interesi. Izmantojot projekta ietvaros iegādātās purva kurpes un audio gidu, pārgājienu dalībniekiem bija iespēja nokļūt purva dziļākajās vietās, pašūpoties uz slīkšņām, paēst dzērvenes un uzzināt daudz jauna par purvu ekosistēmu. Vienā no pārgājieniem piedalījās Ludzas pilsētas vidusskolas 11. klases skolēni. Projekta laikā Ludzas novada Tūrisma centrs vēl izstrādāja brošūru ar pastaigu takām Ludzas novadā, atsaucoties uz pieprasījumu – pastaigas un pārgājieni kļuvuši ļoti populāri pēdējos gados.

Projekta aktivitātes
Attēlā: pārgājieni Līdumnieku pagasta Kļešņīku purvā.

Projekts noslēgsies 2023. gada 31. decembrī, bet pašvaldību iestāžu darbošanās vides izglītošanā un mūsu dabas pētīšanā turpināsies. Pašvaldība pateicas Ludzas novada bibliotēkas un Ludzas novada Tūrisma centra darbiniekiem par viņu aktīvo darbu, radošumu un atbildību pasākumu īstenošanā.