Statuss:
Noslēdzies

Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta nosaukums: Joint actions of Green Palette and NATTOUR projects on environmental management / Kopīgās projektu “Zaļā Palete” un “NATTOUR” aktivitātes vides pārvaldībā"

Projekta saīsinātais nosaukums: Green Palette v.2.0.

Projekta mērķis: Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.

Projekta numurs: LVIII-058

Īstenošanas periods: 16.04.2023. līdz 31.12.2023.

Projekta vadošais partneris: biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”

Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība

Projekts tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Kopējais projekta budžets: 296 479,00 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums sastāda 266 831,10 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā ir 69 209,00, t.sk. Eiropas Savienības finansējums sastāda 62 288,10 EUR.

Galvenās projekta iniciatīvas:

 • ugunsdrošības uzlabošana vietējās pašvaldības līmenī;
 • videi draudzīga uzvedība un atkritumu samazināšana;
 • vietējo ūdenstilpju saprātīga apsaimniekošana;
 • “zaļā” dzīvesveida un vides izglītības veicināšana;
 • plašākas sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas nozīmi.

Katrs projekta partneris īstenoja savus pasākumus un vismaz vienu kopīgo, iesaistot citu partneru pārstāvjus. Visu partneru pārstāvji arī piedalījās divos pieredzes apmaiņas braucienos.

Projekta īstenošanā bija iesaistīta Ludzas novada bibliotēka un Ludzas novada Tūrisma centrs.

Plānotās aktivitātes Ludzas novadā:

 • pārgājieni vietējā purvā gida pavadībā;
 • septiņi izglītojoši pasākumi dažādām vecuma grupā dabaszinību jomā Ludzas pilsētas parkā un parkā “Gaismas dārzs”;
 • kopīgais izglītojoši izklaidējošs pasākums Ludzas Kultūras namā ar projekta partneru pārstāvju piedalīšanos;
 • projekta NATTOUR ietvaros uzstādītā interaktīvā stenda materiālu papildināšana un uzlabošana;
 • brošūras “Pārgājienu un dabas takas Ludzas novadā” izdošana;
 • aprīkojuma iegāde (skaņas un gaismas aparatūra, purva kurpes, gida audio sistēma, zāles pļāvējs, televizors, spēļu konsole Play Station 5 ar aksesuāriem un spēles Ludzas novada bibliotēkai).

Īstenotās projekta aktivitātes:

 • kopīgais projekta pasākums “Zaļais dzīvesveids” Ludzas Kultūras namā 04.11.2023;
 • izklaidējošs pasākums "Šķiro un izglābj Zemi" 27.12.2023.;
 • kopīgais projekta noslēguma pasākums ar pārgājienu Kļešnīku purvā 28.09.2023. – 29.09.2023.;
 • Ludzas pilsētas vidusskolas skolēniem organizētais pārgājiens Kļešnīku purvā 28.09.2023.;
 • koku stādīšana talka Gaismas dārzā 22.09.2023.;
 • izglītojoši izklaidējošs pasākums “Parka zaļā karaliene – varde” Ludzas pilsētas parkā 28.05.2023.;
 • izglītojoši izklaidējošs pasākums “Bioloģiskā daudzveidība un kā veicināt tās saglabāšanu” Ludzas novada bibliotēkā, Ludzas pilsētas parkā un parkā "Gaismas dārzs" 30.06.2023.;
 • izglītojoši izklaidējošs pasākums "Zaļā kafejnīca" ar lekciju "Augi Tavā Dārzā" un meistarklasēm "Augu kosmētikas pagatavošana" un "Augu pielietošana ikdienā" Ludzas pilsētas parkā un Ludzas novada bibliotēkā 08.07.2023.;
 • iegādāts aprīkojums: skaņas un gaismas aparatūra un televizors Ludzas novada bibliotēkai, purva kurpes un gida audio sistēma Ludzas novada Tūrisma centram un zāles pļāvējs;
 • izglītojoši izklaidējošs pasākums "Mans gudrais kaimiņš Vārna" Ludzas novada bibliotēkā un "Zoodārzs manā pagalmā" Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" 29.07.2023., kuru organizēja Ludzas novada bibliotēka un vadīja bijušais Rīgas zooloģiskā dārza direktors I.Līdaka;
 • izglītojoši izklaidējošs pasākums "Pieslēdz sauli" 04.08.2023., kuru organizēja Ludzas novada bibliotēka un vadīja Pauls Timrots un Edgars Bergholcs;
 • pārgājiens Līdumnieku pagasta Kļešņīku purvā 13.08.2023., ko organizēja Ludzas novada Tūrisma centrs un vadīja SIA "Purva bridēji";
 • pārgājiens Līdumnieku pagasta Kļešņīku purvā 27.08.2023., ko organizēja Ludzas novada Tūrisma centrs un vadīja SIA "Purva bridēji"

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldība: vecākā projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +37165707131; e-pasts: viola.andruscenko@ludzasnovads.lv.


Publikācijas

27.06.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē "Uzsākta projekta “Green palette v.2.0.” īstenošana"

04.08.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē "#kustīs Ludzys nūvodā! Purva pārgājieni Kļešņiku pūrā"

15.08.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Aizvadīts pirmais pārgājiens Kļešņiku pūrā

22.09.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Meža dienu ietvaros iestāda bērzus

18.12.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē "Zaļā palete – dabas, dzīves un cerības simbols"

28.12.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē "Projekts “Green palette v.2.0.” pilnveido pašvaldību darbu ilgtspējīgākai vides pārvaldībai"