Statuss:
Noslēdzies
LAD
leader.png

Kopš 1995.gada 1.jūnija ilgstošās sociālās aprūpes un  rehabilitācijas funkcijas Ludzas novada teritorijā nodrošina sociālās aprūpes centrs „Ludza”. Par sociālās aprūpes centra aprūpējamiem ikdienā rūpējas speciālisti: medicīnas māsa, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, masieris. Diennakts aprūpi un uzraudzību nodrošina aprūpētāji un apkopēji. Centra aprūpējamiem pieejami tehniskie palīglīdzekļi – balsta palīgierīces, ratiņkrēsli, personiskās aprūpes palīgierīces. Taču kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai centrā trūkst mūsdienīga aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu. Tāpēc 2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu piedalīties biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā un iesniegt projektu „Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza””.

Novecošanu novērst nevar, tomēr dzīves ilgumu un kvalitāti ietekmēt var. Aprūpes centra iemītnieku nespēja sevi pilnvērtīgi aprūpēt rada pastāvīgu stresu. Stress un nevēlama spriedze rada pesimismu, enerģijas izsīkumu un noguruma sajūtu, kas savukārt izraisa slimības un depresijas. Viens no profilaktiskiem instrumentiem pret stresu ir pietiekams un kvalitatīvs miegs. Aprūpējot guļošu personu, daudzfunkcionālā aprūpes gulta ir pirmā izvēle, kas atvieglo aprūpi, ļauj ietaupīt darba laiku un nodrošina pacientam komfortu. Ar gultas funkciju palīdzību var veicināt aprūpējamo personu patstāvību un mobilitāti, samazināt traumu skaitu gan aprūpētāju, gan aprūpējamo vidū, izvairīties no izgulējumu rašanās, nodrošināt komfortu un drošību. Projekta ietvaros tika iegādātas 10 daudzfunkcionālās aprūpes gultas un 2 matrači izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Sniedzot sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši gadījumos, kad aprūpējamo ir nepieciešamas pārvietot, nereti varam saskarties ar traumām, ķermeņa savainojumiem un nelaimes gadījumu rašanās risku. Problēmas risināšanai tika iegādāti transportēšanas rati, kas paredzēti aprūpējamo pārvadāšanai horizontālā vai sēdus pozā un masāžas kušete rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt 2 dušas krēslu uz riteņiem iegāde nodrošinās maksimāli komfortablu piekļūšanai sanitārajā mezglā un palīdzēs atvieglot mazgāšanos. Germicidālo gaisa caurplūdes lampu iegāde nodrošinās iespēju efektīvi dezinficēt telpas arī brīdī, kad tajās uzturas cilvēki. Lampa neizstaro UV  starojumu tieši telpā, bet efektīvi dezinficē caurplūstošo gaisu – dezaktivē baktērijas, vīrusus, pelējumus, sēnes un citus mikroorganismus. Komforta un privātuma sajūtu procedūru laikā aprūpējamiem sagādās saliekams aizslietnis. Aizslietnis ir salokāms un aprīkots ar riteņiem, līdz ar to var tikt izmantojams dažādās telpās.

Ņemot vērā nepieciešamo veļas mazgāšanas apjomu un intensitāti, profesionālās veļas mazgājamā mašīnas un veļas gludināšanas ruļļa iegāde, kas   izstrādātas augstām higiēnas prasībām un paredzētas intensīvai lietošanai, ļaus aprūpējamiem nodrošināt lielāku komfortu, bet centra personālam ietaupīt laiku.

Projekts Nr.19-01-AL34-A019.2201-000006  “Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas  sastāda EUR 33 043,77, t.sk. publiskais finansējums EUR 29 739,39 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 304,38.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm