Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  22.01.2024.
  LAD
  Kultūras nams - tas ir daudzfunkcionāls sabiedriskās dzīves centrs, kura viens no pamatuzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu. Taču, lai spētu organizēt un nodrošināt kvalitatīvus, uz inovācijām balstītus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.03.2023.
  LAD
  Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  LAD
  Projekta nosaukums, identifikācijas numurs: “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”, Nr.22-01-AL34-A019.2201-000004 Projekta mērķis: veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.08.2022.
  LAD
  Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā bērni un jaunieši aizvien vairāk laika velta viedierīcēm, mobilajām aplikācijām un sociālajiem tīkliem. Interneta sniegtās iespējas tiek izmantotas ne tikai brīvā laika pavadīšanai, bez datora un interneta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.06.2022.
  LAD
  Fiziskās aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā, tomēr pusaudžu gados sportam ir īpaša nozīme – tiek stiprinātas locītavas, kauli, muskuļi, veidojas stāja, tiek veicināta pārliecība par sevi un ilgtermiņā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.03.2022.
  LAD
  Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma  19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.01.2022.
  LAD
  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.08.2021.
  LAD
  Viena no problēmām Latvijā ir zems fiziskās sagatavotības līmenis bērniem un jauniešiem, kā arī nepietiekama iedzīvotāju iesaistīšanās sportiskās un veselību veicinošās aktivitātēs, kā arī iedzīvotāju mazkustīgums, kas negatīvi ietekmē darbaspēka…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.03.2021.
  LAD
  Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekts ”Skatuves aparatūras modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”, (Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008) Projekta vispārējais mērķis: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.12.2020.
  LAD
  Kopš 1995.gada 1.jūnija ilgstošās sociālās aprūpes un  rehabilitācijas funkcijas Ludzas novada teritorijā nodrošina sociālās aprūpes centrs „Ludza”. Par sociālās aprūpes centra aprūpējamiem ikdienā rūpējas speciālisti: medicīnas māsa, sociālais…