Statuss:
Noslēdzies
LAD
pildas_laukums_4-1024x768.jpeg
logo-768x117.png

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.: Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas”

Īstenošanas vieta, laiks: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733, 04.05.2020. – 05.10.2020.

Mērķis: 

  • Projekta vispārējais mērķis – veicināt Ludzas novada Pildas pagasta bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
  • Projekta tiešais mērķis – ierīkot jaunu, modernu, bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgu, konstruktīvi interesantu bērnu rotaļu laukumu pie Ludzas novada Pildas pamatskolas.

Galvenās aktivitātes. Projekta īstenošanas laikā tiks:

  • nomainītas novecojošās metāla konstrukcijas;
  • uzstādītas modernas bērnu vecumposmiem atbilstošas rotaļu laukumu iekārtas;
  • zem konstrukcijām ierīkots mīkstais gumijas segums (saskaņā ar tehnisko dokumentāciju).

Rezultatīvie rādītāji. Paredzamie rezultāti:

  • Tiks izveidots bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgs, konstruktīvi interesants bērnu rotaļu, atpūtas un sporta aktivitātēm piemērots laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas – 1 jauns objekts
  • Pildas pagasta bērniem un jauniešiem tiks radīta aktīvai atpūtai piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, palielinot pieejamību rotaļu laukumiem pašvaldībā – 1 sakārtots laukums.
  • Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, 99 Pildas pagasta bērniem un jauniešiem uzlabosies brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Budžets: 49 634.26 EUR, t.sk.: 44 670.83 EUR (ELFLA finansējums) un 4963.43 EUR (Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums)

Kontaktinformācija: Ilona Mekša, tel.+371 29593757ilona.meksa@ludza.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu:

bernu-zimejumi_pildas-bernu-rotalu-laukums.jpg
bildenr.2.jpg
pildas_laukums_4.jpeg