Statuss:
Noslēdzies
LAD
istalsnas_laukums.jpg
Jaunizveidotais bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā
elfla_kopejais_logotips.jpg

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, Ludzas novada pašvaldības īstenoja 2 projektus, kuru ietvaros tika izveidoti bērnu rotaļu laukumi: viens Skolas ielā, Ludzā un otrais un Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā.

Projekta nosaukums Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā

Identifikācijas numurs Nr. 12-01-LL33-L413201-000007

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Istalsnas ciems

Īstenošanas laiks 26.07.2012. – 26.07.2013.

Mērķis Izveidot drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu, tādejādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Galvenās aktivitātes

  • Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana

Paredzamie rezultatīvie rādītāji

  • Izveidots bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums (aprīkojums: 2 rotaļu kompleksi, atsperu šūpoles, šūpoles, sols);

Projekta budžets 8401,14 LVL

  • ELFLA finansējums 6197,56 LVL
  • Pašvaldības finansējums 2203,58 LVL

Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707411ilona.rimsa@ludzaspils.lv)

Projekta publicitāte


pirms pārbūves
Teritorija pirms izveidotā bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma
istalsnas_laukums.jpg
Jaunizveidotais bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā