Statuss:
Noslēdzies
LAD
laukums_pilda.jpg
elfla_kopejais_logotips.jpg

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu pieteikumus, kuru mērķis bija spēļu laukumu izveide Isnaudas, Nirzas un Pildas pagastā. 2011. gada vasarā šo pagastu centros tika ierīkoti nelieli rotaļu laukumi ar smilšu segumu un vienkāršām iekārtām – šūpolēm, karuseļiem, slidkalniņiem, smilšu kastēm, kuras uzstādīja SIA „KSIL Baltic”. Katrā laukumā 6 mēnešus par kārtību rūpēsies teritorijas uzraugi, tomēr saglabāt jaunizveidotos laukumus skaistus un kārtīgus pēc iespējas ilgāk var tikai paši iedzīvotāji.

Projekta nosaukums Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Pildas ciemā

Identifikācijas numurs Nr. 10-01-LL33-L413204-000001

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Pildas pagasts, Pildas ciems

Īstenošanas laiks 26.10.2010. – 05.03.2012.

Mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu un drošu laika pavadīšanu, izveidojot un aprīkojot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā Pildas ciemā Pildas pagastā.

Galvenās aktivitātes

  • Smilšu seguma sagatavošana laukumam
  • Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana

Rezultatīvie rādītāji

  • Izveidots bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums ar smilšu segumu (aprīkojums: rotaļu komplekss, smilšukaste, 2 soli, karuselis)
  • Uz 6 mēnešiem izveidota pagaidu darba vieta – laukuma uzraugs.

Projekta budžets LVL 4 955,48

  • ELFLA finansējums LVL 3 115.18
  • Pašvaldības finansējums LVL 1 840.30

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludzaspils.lv)

Prezentācija par projektu