Statuss:
Noslēdzies
LAD
bernu_laukumi-0021.jpg
elfla_kopejais_logotips.jpg

Bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums ir kļuvis par nopietnu problēmu Latvijas lauku pilsētās. Tā kā Ludzas pilsēta atrodas tālu no lieliem centriem, jauninājumi šeit tiek ieviesti lēnāk un vēlāk salīdzinot ar lielajiem Republikas centriem. Ludzas pilsētā 70.-80. gados gandrīz katrā daudzdzīvokļu iekšējā pagalmā tika uzstādīts ļoti vienkāršs aprīkojums bērnu un jauniešu fiziskajām aktivitātēm, t.i. šūpoles, kalniņi, smilšukastes. Pārsvarā konstrukcijas ir veidotas no metāla. Pašlaik tās ir sarūsējošas, fiziski un morāli novecojušas, to elementi salauzti, dažviet pat bīstami bērnu un jauniešu veselībai un dzīvībai. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu trūkums kļūst īpaši aktuāls jau pavasarī, kad viņi sāk pavadīt vairāk laikā ārpus mājas. Ludzas novada pašvaldība cenšas piesaistīt dažādus finanšu avotus, lai izveidotu laukumus ar jaunām konstrukcijām bērnu aktīvā laika pavadīšanai.

Projekta nosaukums Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas pilsētas Lauktehnikas rajonā

Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413201-000009

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludzas pilsēta, Maskavas apvedceļš 3A

Īstenošanas laiks 07.10.2011. – 31.10.2012.

Mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu un drošu brīva laika pavadīšanu, izveidojot un aprīkojot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā Ludzas piepilsētā – Lauktehnikas rajonā.

Galvenās aktivitātes

  • Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana

Rezultatīvie rādītāji

  • Izveidots bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums (aprīkojums: kombinēta basketbola statne ar vairogu, grozu un tīklu, rotaļu komplekss, sols ar urnu, vingrošanas komplekss “Piramīda”, karuselis, šūpoles uz atsperes “Motocikls”)

Projekta budžets LVL 7 398,08

  • ELFLA finansējums LVL 5 457,60
  • Pašvaldības finansējums LVL 1 940,48

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludzaspils.lv)

Publikācijas

Citi materiāli