Statuss:
Noslēdzies
LAD
img-20201113-wa0008-1024x768-1-1.jpg
leader.png

Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas – 165 945,92 EUR; attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR. Publiskais finansējums no ELFLA – 45 000,00 EUR. Pārējā summa – Ciblas novada pašvaldības finansējums. Īstenots 2018. gadā.

Raksti un publicitāte par projektu: