Statuss:
Noslēdzies
LAD
capture_11.png
drsgsgsgsg.jpg

Nirzas pagasts ir viens no pievilcīgākajiem pagastiem Ludzas novadā. Tajā darbojas Tautas nams, bibliotēka un skola.

Lai nodrošinātu Nirzas pagasta iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanu, tika rekonstruēta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēma: rekonstruētas katlu telpas bibliotēkā, uzstādot jaunus katlus, tika uzbūvēta apkures sistēma Tautas namā un tika izbūvēta siltumtrase starp bibliotēku un Tautas namu. Tautas namā tika rekonstruētas dažas telpas. Lai uzlabotu Nirzas pamatskolas sporta stundu kvalitāti, lai nodrošinātu piemērotu vietu iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai un sacensību organizēšanai, tika veikta Nirzas pamatskolas stadiona rekonstrukcija: izveidoti skrejceliņi ar mākslīgo segumu; ierīkots sporta zāliens futbola laukumā. Stadionā izveidots futbola laukums, volejbola laukums, 100 m skrejceliņi, tāllēkšanas bedre un uzstādīti soliņi.

Stadiona rekonstrukcijas darbus veica SIA “Agroķīmija”, Tautas nama ēkas un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus veica SIA “Santehnika”.

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Nirzas pagastā

Identifikācijas numurs Nr. 11-01-L32100-000040

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Nirzas pagasts, Nirza

Īstenošanas laiks 31.08.2011. – 31.08.2012.

Mērķis Veicināt apdzīvotības saglabāšanos Nirzas pagastā, uzlabojot pagasta publisko infrastruktūru.

Galvenās aktivitātes

  • Nirzas tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
  • Nirzas pamatskolas stadiona rekonstrukcija
  • Nirzas tautas nama ēkas rekonstrukcija

Rezultatīvie rādītāji

  • Rekonstruēts stadions (7170 m2)
  • Rekonstruētas bibliotēkas telpas (47,55 m2)
  • Rekonstruēta bibliotēkas un tautas nama siltumapgādes sistēma
  • Rekonstruēta tautas nama ēka (119,80 m2)

Projekta budžets 87 840,85 LVL

ELFLA finansējums 55 952,91 LVL

Pašvaldības finansējums 31 887,94 LVL

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludza.lv)

Publicitāte


Nirzas stadions
Nirzas stadiona rekonstrukcijas darbi
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem
Nirzas stadions
Nirzas stadions pēc rekonstrukcijas darbiem