Statuss:
Noslēdzies
LAD
capture_13.png

2011. gadā Ludzas novada pašvaldība īstenoja infrastruktūras uzlabošanas projektu, kura ietvaros tika rekonstruēts Pildas pamatskolas stadions, Pildas pamatskolas sporta zāle un Pildas Tautas nama un pamatskolas siltumapgādes sistēma.

Lai uzlabotu Pildas pamatskolas sporta stundu kvalitāti, lai nodrošinātu piemērotu vietu iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai un sacensību organizēšanai, tika izveidoti skrejceliņi ar mākslīgo segumu; planēta stadiona virsma; ierīkots speciālais sporta zāliens futbola laukumā. Stadionā izbūvēti šādi sektori: futbola laukums ar vārtiem; daudzfunkcionālais laukums handbola, volejbola, basketbola, minifutbola un tenisa nodarbībām; skrejceliņi; tāllēkšanas bedre; soliņi; pludmales volejbola laukums. Visus rekonstrukcijas darbus veica SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā

Identifikācijas numurs Nr. 11-01-L32100-000039

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Pildas pagasts, Pilda

Īstenošanas laiks 01.07.2011. – 30.12.2011.

Mērķis Veicināt apdzīvotības saglabāšanos Pildas pagastā, uzlabojot pagasta publisko infrastruktūru.

Galvenās aktivitātes

  • Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcija
  • Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
  • Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Rezultatīvie rādītāji

  • Rekonstruēts stadions (8666 m2)
  • Rekonstruēta sporta zāle (306,2 m2)
  • Rekonstruēta siltumapgādes sistēma

Projekta budžets 204 198,55 LVL

ELFLA finansējums 144 992,23 LVL

Pašvaldības finansējums 59 206,32 LVL

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludza.lv)

pildas_darbi-042.jpg
Rekonstrukcijas darbi Pildas pamatskolas stadionā
pildas_darbi-013.jpg
Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas darbi
pildas_darbi-024.jpg
Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas darbi
pildas_darbi-009.jpg
Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas darbi
pildas_darbi-001.jpg
Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi
pildas_darbi-007.jpg
Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi
pildas_darbi-027.jpg
Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
pildas_darbi-038.jpg
Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
panoramic_darbi_2-1.jpg
Rekonstrukcijas darbi Pildas pamatskolas stadionā