Statuss:
Noslēdzies
satura_foto-928x1024_0.jpg
enpi-300x176.jpg

Šī gada 24. augustā sākās projekts  „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros, saīsināti Virtuālā realitāte. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība, sadarbības partners – Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa (Baltkrievijas Republika). Projekts ilgs 16 mēnešus, kuru laikā tiks izremontēta Jura Soikāna Ludzas mākslas skola un Glubokoje mākslas skola, iegādāts skolām jauns aprīkojums, izveidots metodiskais materiāls un krāsojamā grāmata par A.Kūkoju un J.Drozdoviču. Pedagogi tiks apmācīti jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mākslas izglītības procesā. Projekta īstenošanā aktīvi tiks iesaistīti mākslas skolu audzēkņi.

Projekta nosaukums

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/Virtuālā realitāte

Projekta nosaukums angļu valodā Improvement of the Educating Conditions for Continuity of the Art Heritage in Latvia and Belarus in the Framework of the Cross-border Cooperation (VIRTUAL REALITY)

Identifikācijas numurs LLB-2-244 Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Īstenošanas vieta Ludza un Glubokoje (BY)

Īstenošanas laiks 24.08.2013. – 23.02.2015.

Mērķis Veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā

Galvenās aktivitātes

 • Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas un Glubokoje mākslas skolas remonts;
 • Aprīkojuma un mēbeļu iegāde, tajā skaitā interaktīvo tāfeļu iegāde katram partnerim;
 • Pedagogu apmācības lietot jaunākās tehnoloģijas mākslas izglītības procesā;
 • Metodiskā materiāla un krāsojamās grāmatas izveide par A.Kūkoja un J.Drozdoviča dzīves faktiem;
 • Projekta noslēguma pasākumi.

Projekta partneri

 • Vadošais partneris: Ludzas novada pašvaldība
 • Partneris: Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa

Projekta budžets

 • Kopējais projekta budžets: 222 098.19 EUR
 • Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 94 807.84 EUR, t.sk. EKPI finansējums 85 327.06 EUR; Latvijas valsts finansējums: 4740.59 EUR; Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums: 4740.39 EUR

Projekta darba grupa Ludzā

 • Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns;
 • Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša;
 • Ludzas novada pašvaldības grāmatvede Aleksejs Enikovs

Kontaktinformācija Ilona Mekša, tālrunis: +371 65707131projekti@ludzaspils.lv
Publikācijas

Video sižeti

Izstrādātie materiāli latviešu valodā

Материалы на русском языке

Krāsojamā grāmata

E-metodiskais materiāls

Pielikumi stundām par Antonu Kūkoju/ Приложения к урокам об Антоне Кукойсе

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.