Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: Joint actions of Green Palette and NATTOUR…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: From Hobby to…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta galvenais mērķis ir palielināt viesu skaitu Latgales reģionā,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2020. gada 1. jūlijā Ludzas novada pašvaldība uzsāka jauna pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu – Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2020. gada 09. jūlijā sākās projekta “CraftWays” (Nr. ENI-LLB-2-283) īstenošana. Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība. Projekta galvenā ideja ir nodot tradicionālās prasmes un arodus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2018. gada 1. aprīlī sākās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2018. gada 1. martā sākās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” jeb BrownReg (Nr…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums:  INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/ “SYNERGY FOR SECURITY” Projekta īstenotāji: Vadošais…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums un numurs: ENI-LLB-1-016, Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana Projekta akronīms (saīsināts nosaukums): BELLA CULTURE Programmas nosaukums Projekts tiek īstenots…