Statuss:
Noslēdzies
foto_pildas_skola-1024x768.jpg
2015-02-17_pr_esfondi_3.jpg

27. septembrī starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālā un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta Vienošanās par projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/1/100) īstenošanu.

Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus Ludzas novada Pildas pamatskolā un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus, kaitējumu videi un samazinot oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Projekta realizācijas laikā tiks veikta fasādes, jumta, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, nomainītas ārdurvis, pārbūvēta apgaismojuma, zibens aizsardzības un apkures sistēma, izbūvēta piespiedu ventilācijas sistēma.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 4 mēneši.

Projekta kopējie izdevumi ir 563 645,74 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 549 617,84 EUR (ERAF finansējums 425 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 124 617,84 EUR) un projekta neattiecināmie izdevumi 14 027,90 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.

Publikācijas

Video sižeti

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ilona Rimša

foto_pilda_majaslapai-001.jpg