Statuss:
Noslēdzies
LAD
ceku_printeris_2.jpg
elfla_kopejais_logotips.jpg

2011. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti izstrādāja projektu „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana”. Pateicoties projektam, bibliotēkā tika uzstādīti četri datorkomplekti, divas multifunkcionālās iekārtas un čeku printeris. Ar tā saucamo multifunkcionālo iekārtu palīdzību var kopēt, skenēt un izdrukāt dokumentus.  Tagad bibliotēkā var nokopēt arī krāsainus dokumentus. Pašreiz bibliotekāri vēl pēta visas papildus funkcijas.

Projekta nosaukums Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413202-000007

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludzas pilsēta, Stacijas 41

Īstenošanas laiks 02.01.2012. – 02.04.2012.

Mērķis

Paaugstināt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitāti un uzlabot bibliotēkas aktivitātes, iegādājoties jaunu aprīkojumu.

Galvenās aktivitātes

  • Aprīkojuma iegāde

Rezultatīvie rādītāji

  • Iegādāts un uzstādīts šāds aprīkojums un tehnika: 4 jaudīgi datori ar programmnodrošinājumu, 4 monitori, 1 čeku printeris un 2 augstas kvalitātes kopētāji.

Projekta budžets LVL 8 385,85

  • ELFLA finansējums LVL 6 186,29
  • Pašvaldības finansējums LVL 2 199,56

Kontaktinformācija

Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 

+371 65707131viola.andruscenko@ludzaspils.lv)

Publikācijas


kopetajs.jpg
Jauniegādātais kopētājs
Projekta aktivitātes
Jauniegādātais čeku printeris